Vägtransportledarna Skåne

Följebil

Vägtransportledare & Följebilar.

Vi är ett rikstäckande företag med Vägtransportledare & Följebilar som samarbetar med kolleger över hela Sverige. Ni kan beställa er eskort av oss oavsett var den börjar eller slutar i Landet. Vi åtar oss stora som små uppdrag.

Varningsbil.
Varningsbil fordras vid transportbredder över 310cm samt om fordonet är längre än 30 m men högst 35 meter. Varningsbilen skall köras omkring 200 meter framför eller bakom transporten. Vid färd inom tättbebyggt område bör avståndet vara kortare. år åtfölja högst tre transporter eller fordonståg.

Vägtransportledare.
Vägtransportledare eller Polis skall normalt eskortera transporter om de är bredare än 450cm eller längre än 35 meter eller har höga bruttovikter. Våra Vägtransportledare är förordnade av Rikspolisstyrelsen. ölja vägtransportledarens anvisningar.

Våra bilar är utrustade med fasta & mobila comradioapparater samt GPS navigator och dator för DBS-Stöd (Digital Broavstängning för Specialtransporter) Samt varningsskyltar för bredlast, långlast mm.